КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ЗА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ПРОДУКТИ?

Можете да поискате връщане на доставените продукти в няколко случая.

Продукт, който не отговаря на спецификациите в сайта

Ако доставеният продукт не отговаря на характеристиките, описани в сайта, можете да поискате връщане на продукта с цел замяната му с друг или възстановяване на цялата сума. Ако изберете да замените продукта с друг, който е на по-висока стойност, ще трябва да заплатите разликата, а ако стойността е по-ниска, разликата ще Ви бъде възстановена. Транспортните разходи са за наша сметка.

В случай, че продуктът е с видимо нарушена опаковка при получаване от куриер, препоръчваме да откажете приемането му.

Ако плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 дни.

Изискваме и държим възстановяването на суми да се осъществява само с обратна операция по картата с която е направено плащането, за да избегнем в бъдеще оспорване на транзакции.

Стоки, които са били доставени неправилно

Ако е доставен продукт, различен от поръчания, моля да уведомите наш представител в най-кратки срокове, като поискате връщане на продукта, за да бъде заменен с правилния. Транспортните разходи са за наша сметка.

При проблеми със закупените продукти можете да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Във всички случаи, описани по-горе, продуктите следва да се върнат в състоянието, в което са получени – в оригиналната им опаковка, с ненарушена цялост (неотваряни) и придружени от всички документи и бележки, издадени от компанията и от куриера. Повреда на продуктите или връщане в състояние на непродаваемост води до отказ за приемане на върнатия продукт.

В случаи, различни от описаните по-горе, транспортните разходи при замяната на продукти са за сметка на клиента.