„Доктор Биомастер“ на 10-ти юбилеен научно-практически форум за специалисти по здравни грижи в Медицински университет – гр. Плевен

„Доктор Биомастер“ на фестивал „Здравей Здраве“

„Доктор Биомастер“ на изложение „Зона Здраве“

„III-то Общо събрание на Общество по лекарствените гъби България“